Loukinen

Loukinen saa alkunsa useista pienistä lavapuroista ja yhtyy Ounasjokeen Levin matkailukeskuksen lälhellä. Se on tyypillinen erämaajoki, jonka verralla ei muutamaa mökkiä lukuun ottamatta ole asutusta.

Loukiseen laskee kaikkiaan 16 sivujokea, joista suurin on Kasajoki. Melontaretin alkupisteestä Ounasjoen liittymispisteeseen on 32 kilometriä.

Myös Loukinen on tunnettu vapaa-ajan kalastusalue. Kapsajoen haarasta alaspäin yleisimmät saaliskalat ovat taimen, harjus ja siika.

Loukinen gps pisteet

Joen kosket on luokiteltu kansainvälisen koskiluokituksen (KKJ) mukaan.

Kommentoi: Loukinen