Molkojoki

Molkojoki jakautuu kahteen jaksoon. Se saa alkunsa Molkojärvestä ja virtaa Kinisjärvelle, jonka poikki joen kulku jatkuu kohti Ounasjoen pääuomaa. Joen yläosa soveltuu melontakohteeksi vain kokeneemmille melojille ja tulvaveden aikaan. Sen alkupää on matala ja paikoin lähes umpeen kasvanut. Alkuosa on hyvin erämainen.

Molkojoki on veilä Kinisjärven ja Ounasjoen välikkäkin erämainen, vaikka lähellä jokea on hakkuu-ja ojitusalueita. Sen rannoilla ei juurikaan ole mökkejä eikä asutusta. Kinisjärvi- Ounasjoki-välillä Molkojoessa on paljon nivoja, jotka ovat osin hyvin matalia. Vesi on tummaa, eikä kiviä ole helppoa erottaa. Molkojoelle voi hyvin tehdä päiväretkiä tai yön yli kestäviä vaelluksia.

Molkojoessa on ennen Kemijoen patoamista esiintynyt merilohi, taimen ja siika. Nykyisin joessa esiintyy arvokaloista siikaa, taimenta ja harjusta. Paikallisille kalastajille Molkojoki on tuttu, mutta matkailijat löytävät sinne harvoin.

Molkojoki GPS pisteet

Joen kosket on luokiteltu kansainvälisen koskiluokituksen (KKJ) mukaan.

Kommentoi: Molkojoki