Pöyrisjoki

Pöyrisjoki sijaitsee Enontekiössä kirkonkylän, Hetan pohjoispuolella lähellä Norjan rajaa. Joki on noin 60 km pitkä, ja virtaa lähes koko pituutensa erämaassa.

Pöyrisjoen melontareitti on vaativa ja siinä on useita kivisiä koskia. Reitti alkaa Pöyrisjärvestä ja päättyy Vuontisjärveen. Se on parhaiten melottavissa korkean veden aikana. Kosket vaikeutuvat alaspäin mentäessä, pahimmat koskista ovat Kirkkokurkkio ja Kuirinkurkkio, joka luokitellaan erittäin vaaralliseksi. Kuirinkurkkio on kuitenkin lyhyt koski, joka on helppo ohittaa maitse.

Reitin aloituspaikalle Pöyrisjärvelle pääsee Näkkälän kylästä mönkijä- tai maastoautokuljetuksella. Reitti on hyvin erämainen, kulkien alkuosasta laajojen suoalueiden läpi. Reitin varrella ei ole huollettuja taukopaikkoja.

Joen alkuosa on pääosin suvantoa ja kosket suhteellisen helppoja. Loppua kohti joki vaikeutuu ja kosket tarjoavat haastetta kokeneellekin melojalle. Retken luontevin päätepiste on Vuontisjärven kylä, mutta matkaa voi jatkaa Vuontisjokea pitkin Ounasjokeen ja sieltä Ounasjokea eteenpäin. Pöyrisjoki soveltuu myös koskimelontakohteeksi järjestämällä kuljetuksen Vuontisjärveltä Kuirinkurkkiolle ja laskemalla vain loppuosan kosket. Retkelle tulisi varata aikaa vähintään kolme päivää.

Pöyrisjoki gps pisteet

Kommentoi: Pöyrisjoki