Syvä Tepastojoki

Syvä Tepastojoki saa alkunsa Kätkä- ja Korsatunturin länsipuolen puroista ja laskee Ounasjokeen n. 5 kilometriä Tepaston kylän yläpuolella. Kirkasvetisen, karun ja luonnontilaisen joen varret ovat lähes asuttamatonta erämaata. Sen länsirannalla sijaitsee n. 20 asukkaan erämaakylä Pulju ja jonkin verran loma-asutusta.

Syvän Tepastojoen yläjuoksun kosket ovat kivikkoisia ja osasta laskulinjan löytäminen on hankalaa. Varsinkin matalan veden aikaan tulee varustautua ohittamaan koskia kantamalla tai taluttamalla. Kullankaivajien reitti kulki 1800-luvulla ylös jokea ja Korsatunturin vedenjakajan yli Ivalojoelle. Seikkailunhaluisimmat voivat seurata sitä, jos ovat valmiita siirtämään kanoottia maitse lihasvoimalla.

Ennen Kemijoen valjastamista Tepastojoki sivuhaaroineen oli tärkeä kutupaikka lohelle. Nykyisin saaliiksi voi saada ahventa ja haukea mutta myös harjusta, siikaa ja taimenta.

Syvä Tepastojoki GPS pisteet

Joen kosket on luokiteltu kansainvälisen koskiluokituksen (KKJ) mukaan.

Kommentoi: Syvä Tepastojoki